Vilkår for bruk av data fra Bergensværet

Bruk av data fra Bergensværet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0. Ved å bruke data fra Bergensværet godtar du denne lisensen som våre data er underlagt.

Data kan fritt brukes på de vilkårene som er utarbeidet av Difi. Se oppsummering av vilkårene for en kort beskrivelse eller juridisk lisenstekst for nærmere informasjon.

Ved bruk av data i publikasjoner eller på nettsider, skal det alltid oppgis følgende kildehenvisning:
Kilde: Bergensveret.no (Bergen kommune og Universitetet i Bergen). Det skal også oppgis lenke til denne nettsiden.

Før du bruker data fra Bergensværet anbefaler vi at du setter deg inn i hvordan målingene gjøres samt hvilke feilkilder, svakheter og begrensninger som finnes.

Bergen kommune og Universitetet i Bergen fraskriver seg et hvert ansvar for skade som skyldes feil i data eller feil bruk av data.